Bengt SM5DFQ 75 och Anders SM1MUO 70 år

Måndagen den 5 juni hurrar vi för dessa två medlemmar:

Bengt Olsson, SM5DFQ, Arboga, fyller 75 år. Han blev lyssnarmedlem SM5-3503 i början av 1964, då boende i Västerås. Sommaren 1965 flyttade han till Köping och där fick han sin signal SM5DFQ. 1969 blev Valskog Bengts nya QTH. Den orten är belägen i Kungsörs kommun en knapp mil nordost om Arboga, där Bengt nu bor sedan 2001 i stadsdelen Brattberget.

Anders Sandgren, SM1MUO, Gotland, fyller 70 år. Han fick sitt T-certifikat #16993 den 2 juli 1981, och den 10 augusti blev han medlem i SSA. Hans QTH har hela tiden legat nära byn Källunge och postorten var till en början Dalhem, men är numera Visby, som är beläget c:a två mil väster om Anders bostad. Man brukar säga att man överallt på Gotland alltid ser minst ett kyrktorn. Runt Anders QTH finns fyra kyrkor, alla fyra drygt tre kilometer från bostaden: Källunge, Fole, Bäls och Vallstena! QSL-kortet är från den 21 september 1987 då Anders hade ett QSO med Ted OD5LX på 15 meter CW. SM5DJZ var QSL-manager och det är via Janne kortet har hamnat i vårt arkiv.

Grattis till Bengt och Anders!

Författare: SM6JSM