Bandet som avslöjar fartyget Nedjans tragiska förlisning.

För en vecka sedan, rapporterade jag om Nedjans förlisning. Frågade om någon visste vem som var ”radioamatören” som hade spelat in bandet. SM0AOM/Karl-Arne kunde berättade följande:

Stig Börjesson var radiooperatör denna natt.(Bild: SAH:s jubileumsskrift 1991)

”Den 14-årige Härnösandsbon Kurt Jonssons eventuella anropssignal. Svaret på det är väldigt enkelt; åldersgränsen vid den här tiden var 16 år för C-certifikat, så en 14-åring kunde inte ha någon egen signal 1954. Att journalister gärna kallar alla som sysslar med radio som hobby i någon form för ”radioamatörer” är en annan sak, När jag började i slutet av 60-talet så var ofta alla sådana, DX-lyssnare och illegala privatradioanvändare, inräknade i kategorin ”radioamatörer”, och det har inte direkt blivit bättre. Den telegrafist som hanterade trafiken, Stig Börjesson (bilden), har jag för mig att jag träffade i något sammanhang i början av 80-talet. ”

Karl-Arne har själv jobbat med svensk kustradio och fartygsradio i nära 30 år som anställd i Televerket Radio och Telemar Scandinavia. ”Under de åren arbetade jag även internationellt med sjöfartsradiofrågor inom ITU och CEPT, primärt övergången till GMDSS i landsystemen. SM3AKW/’Molle’ (SK) som var Radiokommissarie på SAH (=Härnösands kustradio), hade en del att anföra i saken. ’Molle’ SM3AKW var en uppskattad kollega och diskussionspartner som hade både bestämda och välgrundade åsikter om det mesta. I min ”runa” över honom i QTC 6/2021 skrev jag en del om detta. ”

Stort tack Karl-Arne för bildenav Stig och fakta om SAH!


Fartyget Nedjan förliste i Gävlebukten i början av januari 1954, ingen i besättningen överlevde. En tragiskt historia, som nu efter nästan 70 år får uppmärksamhet igen. Man hittade nämligen i ett kassaskåp original inspelningen mellan fartyget och Härnösands kustradio. Detta gjordes av en då 14-årig radioamatör som bodde i Härnösand.

Reporter Joacim Lindwall från P4 Gävleborg träffade radioamatörens bror Bengt Jonsson som berättar mer om händelsen. Ni kan lyssna på en kort version av intervjun:

Klicka på foton här nere för att läsa mer om Nedjans tragiska förlisning på P4 Gävleborgs hemsida. Där finns även hela intervjun sam mer information om fartyget, bland annat hemliga koordinater som dykare Ove Svahn berättar om.

Bild: Skärmklipp P4 Gävleborg. (klicka=länk)

Källa + Bild: Sverigesradio.se-P4 Gävleborg.

PS: vad var radioamatörens anropssignal? Kanske någon som vet…

 

Författare: SM5YRA