Arne SM7EHC 70 och Mats SM3UQS 60 år

Måndagen den 18 juli 2016 gratulerar vi två jubilerande medlemmar:

70 år fyller Arne Möllerstedt, SM7EHC, Glemmingebro. Första callbok han var med i var den som publicerades den 15 februari 1968, och adressen var då byn Vanneberga i Kristianstads kommun (postadress Bäckaskog). När Arne den 16 februari 1971 blev SSA-medlem bodde han i Nymölla i Bromölla kommun, men flyttade på hösten 1971 tillbaka till Vanneberga, nu med postadress Fjälkinge. Senare hittar vi Arne i Helsingborg och Ystad, och sedan mitten av 90-talet i Glemmingebro. Det är en ort c:a 15 kilometer öster om Ystad där Arne fortfarande bor. QSL-kortet bör vara en av Arnes tidigaste och är från ett QSO den 12 november 1967 med S2 i Karlsborg på 80 meter CW.

EHC 67

Mats Sundin, SM3UQS, Sundsvall, fyller 60 år. Han fick sitt T-certifikat #72922 den 3 februari 1993 och hade då en adress i Matfors som är beläget c:a 15 km väster om Sundsvall. Senare bodde Mats i Silje, en knapp mil nordväst om Sundsvall där han nu har sitt QTH i västligaste delen av staden med drygt 50000 invånare.

Ett stort grattis till Arne och Mats!

Författare: SM6JSM