Åke SMØHEX 92 och Anders SMØNAG 50 år

Lördagen den 16 maj firar vi två medlemmar lite extra:

SM5TE

Åke Andersson, SMØHEX, fyller 92 år. Åke blev medlem i SSA redan i mitten av 40-talet och fick då lyssnarsignalen SM5-453. Han var radiotelegrafist och bodde på den tiden i Solna. Ganska omgående fick han signalen SM5TE och var aktiv med det callet till 1952. När han kom tillbaka till hobbyn hade det gått 25 år och han hade tappat SM5TE. I mitten av 70-talet hade man kommit till H och Åke fick callet SMØHEX. Han bodde då i Kungsängen, men har efter pensioneringen slagit sig ner på Väddö, i Stockholms norra skärgård, närmare 10 mil nordost om city. Här är två av Åkes QSL, här nedan från ett QSO med SM7AST/CT1 i Portugal den 18 mars 1993 på 20 meter CW, och här ovan ett gammalt QSL från den 15 februari 1947, då han hade ett QSO med en annan Åke, SM5UH på 40 meter CW.

HEX_m 93

50 år fyller idag Anders Adelgren, SMØNAG, Färentuna. Han fick sitt C-certifikat #17353 den 16 juli 1981 och signalen SM7NAG, och den 4 januari 1982 blev Anders medlem i SSA. Han bodde på den tiden i Kalmar, men numera är hemma-QTH Färentuna i Mälaren, Ekerö kommun. Inget QSL i arkivet har hittats, så den som kan bidraga med ett ex är välkommen att posta det till SSA, Box 173, 54622 Karlsborg.

Vi hurrar för Åke och Anders!

Författare: SM6JSM