6 juni – Sveriges Nationaldag

Nu på lördag den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag. Sedan 2005 har vi amatörer firat den på vårt speciella sätt genom att byta ut SM mot SE, eller SA mot SF, i våra bassignaler. Vi glömmer byråkratin i möjligaste mån och om ni vill vara med att fira skickar ni ett mail till signal@ssa.se och skriver “Jag vill fira nationaldagen med evenemangssignalen SFxXXX”. Avgift: Noll kronor. Observera att användningsperioden endast gäller mellan 00.00 till 24.00 UTC den 6 juni 2015 (=02.00 6/6 till 02.00 7/6 svensk sommartid). QSL ska skickas till stationer som vill ha ett. Det går bra att använda ert normala QSL med tydlig angivelse i QSO-informationen om att ni använt ett annat call. Ni kan också skriva ut ert QSL på skrivaren som Dag SM4SET (SK) gjorde 2005.

SET_e 05

73 de Eric SE6JSM

Författare: SM6JSM