Första HQ-nät för 2023

bild: clipground.com

Kommande lördag 21 januari 2023 börjar årets första HQ-nät.

HQ nätet är en möjlighet få aktuell information från styrelsearbetet och en möjlighet för medlemmarna att ställa frågor direkt till styrelsen.

HQ-nätet körs på 3704 kHz (+/- QRM) 1:a och 3:e lördagen i månaden kl 09:00, incheckningar från 08:45.

Välkommen att checka in och lyssna:

Videomöte:  http://meet.jit.si/SK1HQ  (mötet öppnas ca 08:45)

Författare: SM5YRA