23 april 2022: International Marconi Day

Internationella Marconidagen firar den stora roll Guglielmo Marconi spelade i uppfinningen av radio. Int.Marconi Dagen är ett 24-timmars amatörradio evenemang som hålls årligen för att fira Marconis födelse den 25 april 1874.

Evenemanget hålls vanligtvis på lördagen närmast Marconis födelsedag och 2022 kommer det att hållas den 23 april. Syftet med dagen är att amatörradio entusiaster från hela världen ska få kontakt med historiska Marconi-platser med hjälp av kommunikationstekniker liknande de som Marconi själv använder.

Läs mer om historien bakom, deltagande stationer och mer –> klicka på bilden!

Källa: gx4crc.com Bild: thoughtco.com

Author: SM5YRA