144 MHz rekord: över 5000 km!

Ett nytt distans rekord slogs denna sommar på 2 meter. Under en super öppning mellan Cape Verde öarna och Europa körde man med FT-8 mode (vad annars?) över 5000 km.

D4VHF körde 20 stationer i Italien, Slovenien och Kroatien, med bästa DX 9A6NA och S51ZO.

Förmodligen var det “maritime duct” mellan Cape Verde och Marocko tillsammans med Sporadic-E som hjälpte till att det blev en super öppning.

EI7GL/John har en fin hemsida där mycket information finns om vår hobby. En lista finns med stationer som körde D4VHF och en karta över tropo konditioner denna dag.

Läs mer om detta på EI7GL’s blogg, klicka på bilden här till vänster.

Författare: SM5YRA