100-års-minnet av unionsupplösningen 1905

Vi har ingen medlem att fira som fyller jämna år idag.

SET_e 05

I både Norge och Sverige firades 100-års-minnet av unionsupplösningen 1905 med specialsignaler under maj-juni 2005. Vi använde SE/SF i stället för SM/SA och norrmännen hade prefixet LI. Många svenska amatörer tryckte speciella QSL, och här ser vi ett exempel med ett QSO som just idag firar 10 år. SE4SET Dag hade QSO med en tysk amatör, men kortet kom tillbaka eftersom tysken hade avlidit. Tyvärr blev Dag själv Silent Key i januari 2007, så vi tänker lite extra på honom idag.

Författare: SM6JSM