Rekrytering, Utbildning & Certifiering


Print pagePDF page
Share

Nya bestämmelser från PTS i kraft sedan årsskiftet
– Texten i grundboken Bli Sändaramatör uppdaterad

Uppdatering  2015-02-01 Korrekturfel sidan tre i pdf-filen, tillåten effekt 160 metersbandet, rättat. Uppdatering  2015-01-26 Texten till SSA:s kursbok Bli Sändaramatör har nu uppdaterats av Jörgen Norrmén SM3FJF. Revideringen föranleds av nya bestämmelser från Post och Telestyrelsen. Bestämmelserna trädde i kraft … Läs mer

Share

Tillägg till SSA:s Utbildningspaket

SSA:s utbildningspaket har uppdaterats med ett antal dokument. Samtliga dokument finns samlade i den fil som du kan läsa lite längre ned. Följande dokument ingår: ”Bli Sändaramatör – Grundutbildning”, Uppdaterad 2013-04-02 Lektion T10, tillägg till grundutbildningen: Bli Sändaramatör, Elsäkerhet, 2014-11-12 Att … Läs mer

Share