Rekrytering, Utbildning & Certifiering


Print pagePDF page

WPX SSB M/M 2015

Efter 24 timmar så ligger ungdomarna snart på 11 miljoner poäng och fortsätter köra fullt ut. Bland de äldre deltagarna så finner vi även nya ungdomar från både Sverige och utlandet. Lista på operatörer: SA7BUU – Jennifer SA6BMM – Jenny … Läs mer

Nya bestämmelser från PTS i kraft sedan årsskiftet
– Texten i grundboken Bli Sändaramatör uppdaterad

Uppdatering  2015-02-01 Korrekturfel sidan tre i pdf-filen, tillåten effekt 160 metersbandet, rättat. Uppdatering  2015-01-26 Texten till SSA:s kursbok Bli Sändaramatör har nu uppdaterats av Jörgen Norrmén SM3FJF. Revideringen föranleds av nya bestämmelser från Post och Telestyrelsen. Bestämmelserna trädde i kraft … Läs mer

Tillägg till SSA:s Utbildningspaket

SSA:s utbildningspaket har uppdaterats med ett antal dokument. Samtliga dokument finns samlade i den fil som du kan läsa lite längre ned. Följande dokument ingår: ”Bli Sändaramatör – Grundutbildning”, Uppdaterad 2013-04-02 Lektion T10, tillägg till grundutbildningen: Bli Sändaramatör, Elsäkerhet, 2014-11-12 Att … Läs mer