Kallelse Årsmöte SK3JR – 2021

Jemtlands Radioamatörer SK3JR kallar till årsmöte lördagen 2021-03-27 kl. 13:00 på Kronan, Teknikland, Östersund.

Föranmälan krävs på mail: styrelsen@sk3jr.se eller till Pär-Anders, SM3TTZ, telefon 076-774 22 89. Detta för att vi ska kunna hålla ett säkert möte enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Mötet kommer även att kunna följas på Internet via Jitsi. Föranmälan till Tomas, SA3UTS telefon 076-102 01 15.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga för inloggade medlemmar på hemsidan sk3jr.se från ca två veckor innan årsmötet. De kan även beställas via mail: styrelsen@sk3jr.se

Om du inte betalt årsavgiften för 2021, gör det i god tid innan årsmötet. Krav för att medlem ska vara röstberättigad på mötet.

En fullständig kallelse har skickat ut till alla medlemmar med posten. Den innehåller även instruktion för hur du betalar medlemsavgiften.

Välkommen till JRA årsmöte 2021!

Styrelsen

Gm. Tomas, SA3UTS, Vice DL3

Author: SA3BYC