Om Distrikt 3

Distriktet omfattar Gävleborg, Jämtland & Västernorrlands län. Den totala ytan är 89 400 km2 vilket utgör 20% av Sveriges yta. 2022 finns det 652 000 invånare i de tre länen eller ungefär 8% av landets befolkning.

Avstånden i distriktet är inte att leka med. Några exempel: Gävle – Örnsköldsvik 380 km, Östersund – Sundsvall 160 km. Vi gränsar till distrikt 2 i norr och distrikten 0, 4 och 5 i söder och väster.

Gävleborgs län består av landskapen Gästrikland och Hälsingland och är Sveriges största skogslän.

I länet finns tio kommuner med 280 000 invånare.

Jämtlands län ligger mitt i Sverige och är ett av de största länen i landet. Landskapet domineras av skogar, vattendrag och fjäll.

I länet finns 8 kommuner med 132 000 invånare.

Västernorrland, ett län med dramatisk natur, Höga Kusten har nog alla hört talas. Landskapet präglas av stora skogar, en lång kust mot Bottenhavet och tre stora älvar.

I länet finns sju kommuner med 240 000 invånare.

 

Våra klubbar
I distriktet finns ett 20 tal SSA anslutna klubbar. Till detta kommer ett antal repeater ”klubbar” och även några FRO-klubbar. De aktiva FRO klubbarna som idag är SSA medlemmar är 3 stycken (länkar till klubbarna hittar du under ”Om Klubbar”).

Bra att veta om FRO klubbarna är att de enskilda klubbarna inte längre verkar ha egna webbsidor. Sök därför på www.fro.se för mer information om FRO och dess verksamhet.

 

Källor: g:a D3 sidan, Wikipedia och Länsstyrelsens hemsidor i respektive län.

 

Senast uppdaterad:  2022-11-14,   SA3BYC