Kallelse och dagordning vårmöte distrikt 3 – lördag 210327.

Hej alla SSA medlemmar och klubbar i SM3. Som tidigare lagts ut så är det dags för vårmöte med val av ny DL3 och distriktsvalberedning lördag den 27 mars. Mötet sker på grund av gällande mötes restriktioner helt virtuellt och vi använder Jitsi.

Jag har fått valberedningens förslag på ny DL3. Föreslagen är Tomas, SA3UTS. Kanske mest känd som Bulle uppläsare på SK3SSA,  söndagar på 80m. Sedan en tid även vice DL3. Jag lägger in en kort presentation av Tomas som jag fått mig tillhanda i slutet på den här notisen.

Vi har ingen föranmälan till mötet utan alla är välkomna. Observera dock att skulle det uppstå någon situation där röstning krävs så är regeln att enbart klubbar och enskilda från distrikt 3 och som är medlemmar i SSA äger rösträtt. Vi använder då SSA medlemsregister som underlag för att avgöra eventuell rösträtt.

Den som vill ladda ner agendan och valberedningens förslag för att skriva ut dem kan göra det i distriktets dokument bank: Protokoll & Möten – 2021.

Johan, SA3BYC, DL3

Distrikt 3’s vårmöte lördag 27 mars – 2021.  Start klockan 13:00

Plats: via Jitsi, arrangerande klubb SK3BG, Sundsvalls radioamatörer.

Inloggning: https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting

AGENDA

 1. DL3 SA3BYC / Johan öppnar mötet.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsman till mötet (vid behov tillika rösträknare).
 5. Fastställande av dagordning för mötet.
 6. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 7. Presentation av Distrikt 3’s verksamhetsberättelse (DL3).
 8. Information från sektion Samhällsstöd (SA6RTJ gm DL3).
 9. Val av DL3 för en tid av 2 år. (valberedningens förslag).
 10. Val av valberedning (omval).
 11. Kort presentation från ny DL3.
 12. Rapporter/information från klubbarna i distriktet.
 13. Nästa möte (höstmötet).
 14. Mötets avslutande

Info om Jitsi: Är du osäker så kolla på hemsidorna för SK3GK, SK3GA och SK3BG där mer info om hur det fungerar finns.

Den enda egentliga regeln är att när man kopplat upp sig så ska man skriva in anropssignal och förnamn i sin Jitsi klient. Vi vill veta vilka som är med på mötet för protokollets skull.

Valberedningens förslag till ny DL3

Valberedningen, vald vid höstmötet i Sollefteå den 3/10 och bestående av SM3XLY / Erik, SM3GFN / Ingvar och SM3EXM / Erik (sammankallande ), presenterar sitt förslag till DL3:

SA3UTS Tomas.

Tomas är gift, har hund och två katter, fyller snart 51 och jobbar inom IT branschen.  Tomas fungerar också sedan en tid tillbaka som vice DL3.

Han har erfarenhet av föreningsarbete både som styrelsemedlem i SK3JR och i fackliga sammanhang.

I distriktet är Tomas välkänd från både Bulle läsandet på SK3SSA och genom att avlösa som ledare för Jämtringen, som körs på 80m varje vecka. Duktig radiooperatör och även duktig tekniker. Sista projektet var renovering av ett Heathkit SB-200 slutsteg. Ni som kört och hört Tomas på Bullen vet att det blev lyckat.

Valberedningen i mars 2021.

 

 

 

 

Author: SA3BYC