Funktionärer

Senast reviderad:  2023-02-05

Distrikt 3

DistriktledareSA3BYC
Vice distriktsledareVakant
Valberedning sammankallandeSM3EXM
ValberedningSM3GFN
ValberedningSM3XLY
AvstörningsfunktionärSM3GXG
NödsambandskoordinatorSM3SZW
RepeaterkoordinatorVakant
Ungdomskoordinator SA3BPG
QSL-managerSM3NXS
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till