Kallelse Distriktsmöte 13 april i Östersund

Kallelse
D3 Vårmöte 13’e april, 2024

Östersund hos SK3JR

 

 

SSA medlemmar och andra intresserade kallas härmed till distriktets vårmöte i Östersund lördag 13 april 9:00 – 15:30. Vår värd är Jemtlands Radioamatörer – SK3JR.

Plats för mötet är Teknikland och restaurang Kronan. Vi öppnar dörren 9:00 för kaffe och en macka, själva mötet börjar 10:00. Distriktet bjuder på fika och en enklare lunch med kallskuret och måltidsdryck. Kaffe bjuds på eftermiddagen och mötet avslutas senast 15:30.

Enligt SSA:s instruktion skall valberedning och distriktsledare INTE väljas 2024. Mandattiden för valberedning och distriktsledare är 2 år och i distrikt med ojämn siffra väljs dessa under år med ojämnt årtal. Så vi i Distrikt 3 har dessa val nästa år, 2025.

Ingen föranmälan är nödvändig och vi kommer även att sända mötet på Jitsi https://meet.jit.si/Distrikt3kanalen

På agendan står ett föredrag om artificiell intelligens med SM3LDP, Markku och Erik, SM3EXM, som även är författare till den nya on-line tidningen AI Kuriren som finns att hämta på SK3BG.se hemsida.  Ett ämne väldigt mycket i tiden.

Dessutom berättar Jörgen, SM3FJF, om den väldigt populära och intressanta årliga aktiviteten SF3HF. Ett weekendläger med övernattning i det högintressanta bergsfortet Havstoudd på Hemsön.

Fullständig agenda med tider och dagordning finns i dokumentarkivet på Distrikt 3 sidan. Gå in under rubriken ”Dokument” och sedan mappen ”Protokoll & Möten” välj ”2024” så hittar du kallelse och program/agenda.

För distrikt 3

Johan, SA3BYC, DL3

Author: SA3BYC