En påminnelse om D3’s vårmöte lördag 27 mars kl 13:00

På förekommen anledning har ni här länk till inloggning på Jitsi:  https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting

Hej Alla!

Vill påminna om vårmötet i distriktet som hålls på lördag den 27 mars klockan 13:00 via Jitsi.

Mötet kommer alltså på grund av rådande mötesrestriktioner att hållas via Jitsi. Vi arbetar just nu med de praktiska detaljerna kring detta och återkommer med mer detaljer och agenda, samt länk för inloggning.

Mötet utlyses för ordinarie val av ny DL3 för de kommande 2 åren. Kallelse och val sker enligt SSA’s “VALORDNING FÖR TILLSÄTTANDE AV SSA DISTRIKTSVALBEREDNING SAMT VAL AV DISTRIKTSLEDARE”.

Jag som är DL3, Johan, SA3BYC, har varit tillförordnad på ett år sedan vårmötet 2020. Tyvärr måste jag avböja ett omval av privata skäl. Jag kommer under våren att börja ett nytt arbete i Halmstad och kan på sikt även komma att lämna distriktet.

Valberedningens förslag till ny DL3

Valberedningen, vald vid höstmötet i Sollefteå den 3/10 och bestående av SM3XLY / Erik, SM3GFN / Ingvar och SM3EXM / Erik (sammankallande ), presenterar sitt förslag till DL3:

SA3UTS Tomas.

Tomas är gift, har hund och två katter, fyller snart 51 och jobbar inom IT branschen.  Tomas fungerar också sedan en tid tillbaka som vice DL3. Han har erfarenhet av föreningsarbete både som styrelsemedlem i SK3JR och i fackliga sammanhang.

I distriktet är Tomas välkänd från både Bulle läsandet på SK3SSA och genom att avlösa som ledare för Jämtringen, som körs på 80m varje vecka. Duktig radiooperatör och även duktig tekniker. Sista projektet var renovering av ett Heathkit SB-200 slutsteg. Ni som kört och hört Tomas på Bullen vet att det blev lyckat.

Valberedningen i mars 2021.

Jag vill uppmana klubbarna att delta då valet av ny DL3 är viktigt för distriktet de kommande åren. Vill även uppmana er ledare att förbereda en kort presentation av läget i klubben (punkten – Rapporter/information från klubbarna i distriktet på dagordningen).

Mötet har annonserats på distriktets sida på ssa.se, lästs i Bulletinerna och kallelse har mailats och info har även getts på flera klubbars Jitsi möten de sista 2 månaderna.

Väl mött på Jitsisn!

Åre 2021-02-11

Johan, SA3BYC, DL3

Author: SA3BYC