Distrikt 3 söker ny DL

Våren 2021 ska det väljas en ny DL3 för de närmaste 2 åren. Tyvärr har jag varit tvungen avböja ett omval. Mitt jobb stökar till det framöver. Jag kommer vara med och starta upp ett nytt företag och kommer att ha häcken full. Läs här nedan hur jag uppfattar rollen, hur sista året varit och lite om framtiden för den som kommer som ny distriktsledare.

Grundbulten i rollen skulle jag vilja säga är att distriktsledaren är informationslänken mellan klubbarna och SSA. DL rapporterar till styrelsen i SSA om vad som händer i distriktet. Som hjälp finns ett styrdokument på ssa.se  På samma sätt uppdaterar DL klubbarna kring vad som händer i föreningen och distriktet i övrigt.

Finns fler uppgifter som DL utför enligt styrdokumentet. Men det ger sig vartefter man kommer in i rollen och Rom byggdes inte på en dag.

DL jobbet har självklart varit en utmaning under 2020 på grund av Coronapandemin, men samtidigt väldigt givande. Utveckling kommer genom förändring. Pandemin har medfört en hel del förändringar i sättet att leva och umgås, självklart även i vår hobby. Självklart är det illa att vi inte kan umgås öga mot öga. Men det har också fört fram andra sätt att träffas. Här i distrikt 3 är videokonferens tjänsten Jitsi det vanligaste. Det har varit ett jättebra verktyg för att kunna delta i många klubbars aktiviteter.

Helt säker på att den dag pandemin är över och vi kan träffas igen, kommer vi ändå fortsätta använda digitala medier. Ett så här bra verktyg som Jitsi är jag säker på kommer fortsätta användas och stärka kontakterna mellan klubbar och medlemmar i distriktet.

Det underlättar enormt för en distriktsledare att kunna göra mycket av sina uppgifter hemifrån. En punkt på min agenda inför 2021 var att fortsätta utveckla vårt digitala umgänge. Finns fortfarande några klubbar som inte är igång. Jag lämnar den uppgiften och stafettpinnen vidare till nästa DL.

Intresserad? eller känner du någon som skulle kunna ta över stafettpinnen? Kontakta då valberedningens ordförande: Erik, SM3EXM, 0708-432965,  eller e-post: erik.sundsvall@telia.com Sundsvall.

Hör av dig till mig om du har några frågor kring rollen och uppgiften!  0709-404092,  e-post: sa3byc@contester.se

 

 

Author: SA3BYC