D3 Vårmöte – Val av DL3

Dags för vårmöte lördag den 27 mars.  Mötet utlyses för ordinarie val av ny DL3 för de kommande 2 åren. Kallelse och val sker enligt SSA’s ”VALORDNING FÖR TILLSÄTTANDE AV SSA DISTRIKTSVALBEREDNING SAMT VAL AV DISTRIKTSLEDARE”.

Mötet kommer på grund av rådande mötesrestriktioner att hållas via Jitsi. Vi arbetar just nu med de praktiska detaljerna kring detta och återkommer med mer detaljer och agenda, samt länk för inloggning.

Jag som är DL3, Johan, SA3BYC, har varit tillförordnad på ett år sedan vårmötet 2020. Tyvärr måste jag avböja ett omval av privata skäl. Jag kommer under våren att börja ett nytt arbete i Halmstad och kan på sikt även komma att lämna distriktet.

Distriktets valberedning med Erik, SM3EXM, vill komma i kontakt med dig som skulle vilja träda in som ny DL, alternativt har förslag på någon som kan vara lämplig. Du hittar Eriks kontaktuppgifter i medlemsregistret. Har du frågor kring rollen och uppdraget får du gärna kontakta mig så ska jag svara så gott jag kan. Mina kontaktuppgifter finns också i medlemsregistret.

Åre 2021-02-11

Johan, SA3BYC, DL3

 

Author: SA3BYC