Årsmöten på SK7RN – SK7HW – SK7JC – SK7AX – SK7BQ – SK7OL – SK7DD och SK7AF…

——————————————————————————————————–

SK7RN

Kallelse till årsmöte samt inbjudan till öppet styrelsemöte.

Årsmöte den 2 mars
Medlemmarna i Ölands Radioamatörer kallas till årsmöte den 2 mars 2019 i IOGT-NTO lokalen, Östra Kyrkogatan i Borgholm.
Mötet börjar klockan 10.00. Ankomstfika serveras från klockan 09.30.
Stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt visning av nya klubblokalen. Möjligheter att köra radio. Detaljerat program kommer att fastställas vid styrelsemötet den 7 februari.
Resterande medlemsavgifter
Det saknas dessvärre många medlemsavgifter för 2019. Jag vill uppmana de medlemmar som vet med sig om att ännu inte ha betalat medlemsavgiften att göra det så snart som möjligt.
Årsavgiften för 2019 är 200 kronor. Betala till vårt bankgiro 413 – 4797 eller Swisha till 123 232 48 61. Glöm inte att ange ditt namna eller din anropssignal på betalningen, så att kassören kan pricka av den mot medlemsförteckningen.

Öppet styrelsemöte den 7 februari
Styrelsen för Ölands Radioamatörer håller öppet styrelsemöte torsdagen den 7 februari i IOGT-NTO lokalen, Östra Stationsgatan i Borgholm. Att styrelsemötet är öppet innebär att samtliga intresserade medlemmar är välkomna att delta.
Mötet börjar klockan 18.30. Var vänlig och tala om ifall du tänker komma till mötet (eller ej) så att Åke får en chans att planera fikat.
Välkomna alla!
73 Erik SM7DZV ordförande

———————————————————————————————————

SK7HW 

Årsmöte 13:e februari kl. 19:00 i Klubbstugan.

———————————————————————————————————

SK7JC – Västra Blekinge Sändaramatörer

Håller årsmöte Torsdagen den 14 Feb. 2019.

Sedvanlig landgång serveras.

Anmälan till SM7FFI/Bengt  senast 5 Feb.

Varmt Välkomna!

———————————————————————————————————

SK5AX – SVARK årsmöte 2019.

Medlemmar kallas till SVARK:s årsmöte tisdagen den 19 februari kl 19.00 i klubbstugan.

Dagordning för mötet enligt e-mail skickat till medlemmar.

På årsmötet får endast sådana ärenden behandlas som medtagits i kallelsen till mötet.

Välkommen till en trevlig kväll!

SM7NDX, Jan

———————————————————————————————————

Välkomna till Årsmöte hos Kristianstads Radioamatörer SK7BQ

Lördagen den 23 Februari 2019 kl. 13,30

OBS NY PLATS är:

Kristianstad Kartingklubb – Förrådsgatan 10 – 291 63 Kristianstad

Sedvanliga årsmötesförhandlingar och val.

Visning av blivande klubblokal.

Välkomna/styrelsen SK7BQ Ewe SM7BHM Ordförande

———————————————————————————————————

SK7OL

KALLELSE till ÅRSMÖTE 2019

Årsmöte kommer att hållas den 25/2 kl 19.00

Dagordning enligt stadgarna.

Ärende som önskas bli behandlade, utöver fastställd dagordning, skall vara styrelsen tillhanda senast 11/2 2019
Valberedningen tar tacksamt emot förslag till funktionärer för kommande år.

Boka in dagen redan nu och se till att betala in medlemsavgiften, 450.- på BG 754-5122, före den 1 Februari.

Välkomna önskar styrelsen

———————————————————————————————————

SK7DD – NSRA kallar till ÅRSMÖTE Onsdagen den 13 Mars 2019

Plats: studiefrämjandets lokaler ; Järnvägsgatan 41 , Helsingborg.kl 18.30

VÄLKOMNA!

———————————————————————————————————

AKTUELLT
SK7AF – Eksjö Radioklubb
2019-års årsmöte kommer att äga rum
lördagen den 23 mars 2019 kl 1400.
Plats: BK-stugan.
Närmare info kommer.
Styrelsen ERK.

———————————————————————————————————

Author: SM7HZK-DL7