Senaste inläggen

Kallelse till extra årsmöte med Ölands Radioamatörer.

Ölands Radioamatörer kallas härmed till extra årsmöte den 28 oktober klockan 18.30 i IOGT-lokalen Borgholm. Mötet är föranlett av att vår kassör Göran Lindqvist avlidit och att fyllnadsval måste hållas. I samråd föreningen revisor har jag beslutat att kalla till extra årsmöte för fyllnadsval. Dagordning och inloggningslänk för Jitsi kommer att skickas ut med e-post. Valberedningen föreslår nyval för tiden…

Tredje klubbkvällen på SK7AF…

Tredje klubbkvällen på SK7AF började med att SM5SUH, SM7JUB och SM7GTD samlades vid klubben kl. 16.30 och började rensa upp på det ena skrivbordet som inte såg så trevligt ut. Före och efter bild de två första. Framåt 18-tiden började det ramla in medlemmar och vid 18.30 blev det 14 st. som käkade mackor, drack kaffe och pratade. Mer bilder…