Senaste inläggen

Från D7 mötet idag på SK7OL med lite fina bilder av dagens händelser.

På dagens D7 möte den 8 okt 2022 på SK7OL blev det vakanta platser både på DL7 och vice DL7. På Valberednings sidan valdes 7SPG/Per-Olof in som ny ledamot. Trots att Valberedningens sammankallande SM7IOE sökt med ljus och lyckta efter kandidater så har alla tillfrågade tacka nej. Nu blir det upp till SSA,s styrelse att tillsätta dessa poster och det behövs nog en…