Funktionärer

Distrikt 7

DistriktledareSM7KOJ
Vice distriktsledareSA7JMA
Valberedning sammankallandeSM7IOE
ValberedningSM7SPG
RepeaterkoordinatorSM7IOE
QSL-managerSM7HPK
Ungdomskoordinator SA7GGO
AvstörningsfunktionärSM7JKW
AvstörningsfunktionärSM7NTJ
Kontaktperson ScouternaSA7AKU
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till