Bosse SM7HZK vald till ny DL7

Bosse sm7hzk
Vid SM7-mötet i Växjö den 11 april valdes Bosse SM7HZK till ny DL7. Han ersätter Mats SM7DXQ som innehaft uppdraget i fyra år.

Författare: SM7DZV