KPH är Amerikas sista CW-kuststation.

För oss som gillar CW, radio, fartyg och museer. KPH är Amerikas sista CW-kuststation i San Francisco. 1998 lades stationen nere, men drivs nu förtiden vidare som museum. Finns även en radioamatör klubb K6PH  och en hel del frivilliga är radioamatörer. Stationer är igång varje lördag, frekvenserna finns bland annat på QRZ.com. (klicka på anropssignalen)

Nyligen gjorde Shannon Morse / KB1LXP (=what’s in a name….) en 20 minuters video, som finns att se här: https://www.youtube.com/watch?v=UPTzvciqgJ0&t=332s

 

 

Källa: Wikipedia + tack till SM0DOU/Gunnar för bidraget.

Author: SM5YRA