Provförrättare

Distrikt 5

Södermanlands län
Uppsala län
Västmanlands län
Telegrafibehörighet
SM5EFX, Anders Eidenvall
Färnebo Västerby 140
733 61 VÄSTERFÄRNEBO
Hemtelefon: 0224-740118
Mobiltelefon: 070-6382999
sm5efx@ssa.se

Östergötlands län

Välj distrikt:
Distrikt ØStockholms län
Distrikt 1Gotlands län
Distrikt 2Västerbotten & Norrbotten
Distrikt 3Gävleborg, Jämtland, Västernorrland
Distrikt 4Örebro, Värmland, Dalarna
Distrikt 5Östergötland, Södermanland, Västmanland, Uppsala
Distrikt 6Västra Götaland & Halland
Distrikt 7Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg & Jönköping