SK5UM = Radionät Söndagar kl 18:00 På 2 meter FM

Flens Radioamatörer = SK5UM

Önskemål om ett radionät för SK5UM söndagar kl 1800 nu i Corona tider.

Vi kör via vår repeater på 2 meter FM = 145.6375 -600 KHz. Öppnas med subton (CTCSS) 82.5 Hz både RX & TX.
Alla är välkommen att checka in och vara med!

73 Önskar styrelsen.

Author: SM5YRA