IOTA – amatörradions vandrande vålnad – 17:e maj

Claes SM0MPV kommer att berätta om det näst största aktivitetsprogrammet för radioamatörer. Det kommer handla om Island On The Air:s  (IOTA) historia, hur man skall göra för att kunna tillgodoräkna sig öar och hur man skall göra för att få aktiviteter från öar godkända för IOTA. Claes är checkpoint för IOTA i Skandinavien.
Föredraget genomförs den 17:e maj kl 19:00, på https://jitsi.sm2ampr.net/IOTA

Author: SM0WAV