Funktionärer

Distrikt 0

DistriktledareSA0BMC
Vice distriktsledareSA0JLA
Valberedning sammankallandeSM0FDO
ValberedningSA0BKW
ValberedningSA0MAD
QSL-managerSM5CCT
AvstörningsfunktionärSM5CLE
AvstörningsfunktionärSM0EPX
Ungdomskoordinator SA0BSJ
RepeaterkoordinatorVakant
SSA <> SK0TMSM0IFP
Felaktigheter och kompletteringar meddelas till