Senaste inläggen

Rapport från arbetet inför WRC-23 kring 23cm-bandet

Samexistens mellan amatörradio och satellitnavigering (RNSS) är på WRC-23 agenda (agendapunkt AI 9.1b). Förberedelsearbetet pågår i arbetsgrupper och IARU deltar globalt i detta arbete. Information publiceras på startsidan av IARU:s hemsidor och för region 1 är URL https://www.iaru-r1.org/.  Senaste repporten publicerades 21/7 LÄNK TILL RAPPORT. I rapporten på IARU:s hemsida finns även länk till den detaljerade rapporten från senaste mötet….

Rapporter från IARU Region 1 virtuell konferens 2020

Inledning (Mats, SM6EAN) Konferensen inleddes den 11 oktober av presidenten Don, G3BJ. 120 delegater var inloggade under denna öppning av konferensen. Don beklagade att vi inte kunde träffas personligen denna gång och redogjorde för uppdelningen i en virtuell del följt av en planerad konferens med personligt deltagande i Novi Sad någon gång nästa år. Totalt var det 215 anmälda deltagare…

IARU Region 1 virtuella konferens

IARU Region 1 virtuella konferens (VGC) avslutades den 16/10. Det var totalt 215 anmälda deltagare från 50 röstberättigade länder. Konferensen pågick i 6 dagar, vilket är normalt vad det tagit även vid de fysiska konferenserna. Man kan fråga sig varför det tar så många dagar och är det inte en massa onödiga diskussioner? Efter att deltagit vid två fysiska och…

Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt newsletter finns nu ute och innehåller en hel del intressant om IARU-R1 konferensen i Novi Sad VHF contesting 50MHz 23cm VUSHF-kommittens ordförande funderar en del kring framtiden för våra amatörradioband och att dela spectrum med andra användare. Finns CEPT-rekommendationer publicerade och det kallas då Licensed Shared Access (LSA). Newsletter 86 finns på denna länk: LÄNK 73′ /Mats, SM6EAN

Om IARU contests och COVID-19 virus

IARU CONTESTS Radio amateurs will share the concerns of everyone about the seriousness of the COVID-19 outbreak. Governments all over the world are advising “social distancing” to slow the spread of the virus and to give health services the chance to cope. Field days bring radio amateurs together and therefore represent an environment where social distancing is difficult to achieve….

Ny web från IARU

Efter en längre tids arbete släpper IARU en ny web. I linje med organisationen har IARU en global site (www.iaru.org) och här finns delarna för respektive region (R1, R2, R3) där region 1 blivit färdig först och nås på samma URL som tidigare:  www.iaru-r1.org/ Det är en omfattande förändring som är gjord med förhoppningen att det skall bli enklare att…

WRC-19 har avslutats

World Radiocommunication Conference WRC-19 avslutats och har godkänt en allokering i 50 MHz-bandet för amatörer i Region 1. Beslutet kommer nu att införlivas i konferensens slutakter. Vidare har ett antal andra punkter resulterat i positiva resultat för oss radioamatörer. 50MHz Beslutet kommer efter mer än tre veckors förhandlingar för att förena skilda åsikter från de olika förvaltningarna inom region 1….

WRC-19 – nu i full gång

Jag tror inte någon missat att ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) nu är i full gång. Konferensen är en maraton och pågår mellan 28/10 och 22/11. Vi har tidigare rapporterat om olika förberedelser och det kanske nu finns en del som är nyfikna på hur det går med de frågor som berör amatörradio, även om det är pågående…