Senaste inläggen

Nytt IARU-R1 VUSHF newsletter

Ett nytt newsletter finns nu ute och innehåller en hel del intressant om IARU-R1 konferensen i Novi Sad VHF contesting 50MHz 23cm VUSHF-kommittens ordförande funderar en del kring framtiden för våra amatörradioband och att dela spectrum med andra användare. Finns CEPT-rekommendationer publicerade och det kallas då Licensed Shared Access (LSA). Newsletter 86 finns på denna länk: LÄNK 73′ /Mats, SM6EAN

Om IARU contests och COVID-19 virus

IARU CONTESTS Radio amateurs will share the concerns of everyone about the seriousness of the COVID-19 outbreak. Governments all over the world are advising “social distancing” to slow the spread of the virus and to give health services the chance to cope. Field days bring radio amateurs together and therefore represent an environment where social distancing is difficult to achieve….

Ny web från IARU

Efter en längre tids arbete släpper IARU en ny web. I linje med organisationen har IARU en global site (www.iaru.org) och här finns delarna för respektive region (R1, R2, R3) där region 1 blivit färdig först och nås på samma URL som tidigare:  www.iaru-r1.org/ Det är en omfattande förändring som är gjord med förhoppningen att det skall bli enklare att…

WRC-19 har avslutats

World Radiocommunication Conference WRC-19 avslutats och har godkänt en allokering i 50 MHz-bandet för amatörer i Region 1. Beslutet kommer nu att införlivas i konferensens slutakter. Vidare har ett antal andra punkter resulterat i positiva resultat för oss radioamatörer. 50MHz Beslutet kommer efter mer än tre veckors förhandlingar för att förena skilda åsikter från de olika förvaltningarna inom region 1….

WRC-19 – nu i full gång

Jag tror inte någon missat att ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) nu är i full gång. Konferensen är en maraton och pågår mellan 28/10 och 22/11. Vi har tidigare rapporterat om olika förberedelser och det kanske nu finns en del som är nyfikna på hur det går med de frågor som berör amatörradio, även om det är pågående…

Uppdatering av bandplaner över 30MHz

Efter årets IARU region 1-möte i Wien har Kjell, SM7GVF, och Jens, SM6AFV, uppdaterat de detaljerade svenska bandplaner vi publicerar på SSA-webben under sektionens rubrik “Bandplaner” LÄNK. En uppdatering av det övergripande dokumentet “VUSHF frequencies in Sweden” är på G. 73′ /Mats, SM6EAN

Resultat från CEPT-mötet CPG19-9 inför WRC-19

Vi har vid flera tillfällen informerat om de olika förberedelserna inför WRC-19. För de länder som ingår i CEPT, hölls i veckan det sista förberedande mötet – CPG19-9. Liknande möten hålls i olika grupperingar världen över och tre års förberedelser lyfts nu upp på bordet under WRC-19 i Egypten mellan 28/10 och 22/11. Det är två delar som är av…

Nya skrivelser från SSA och IARU inför WRC-19

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) närmar sig och inför denna konferens har först PTS ett förberedelsemöte 23/8 där SSA kommer närvara. Detta möte är en förberedelse till CEPT:s sista förberedande möte 26/8 (CPG19-9). På CPG-mötet sammanställs de olika förberedelserna till WRC-19 agendapunkter, varav en agendapunkt (AI 10) är CEPT:s förslag till WRC-agenda 2023. Ingen har väl missat ett förslag till…

SSA kompletterande skrivelse inför WRC-19, 23cm-bandet

Vi har tidigare informerat om status och vad SSA har gjort inför de olika mötena som föregår WRC-19 i oktober/november. Närmast är det ett svenskt förberedande möte hos PTS (23/8) där SSA kommer närvara. Efter detta möte hålls ett förberedande möte inom CEPT, CPG19 #9, där förutom redan beslutade agendapunkter diskuteras, kommer även CEPT:s  förslag till agendapunkter för WRC-23 beslutas…