Senaste inläggen

Dokument om störningar från solceller

Under senaste IARU-konferensen presenterades ett Schweiziskt dokument om störningar från solceller som översatts till Engelska av OFCOM/BAKOM. Kanske inte så mycket nytt för den väl insatte men en del intressant information. https://www.bakom.admin.ch/bakom/en/homepage/equipments-and-installations/Photovoltaic-systems.html 73′  /Mats, SM6EAN

Sammanfattning WRC-23

För den intresserade finns en kortfattad sammanfattning över WRC-23 utifrån amatörradion på IARU:s hemsida. LÄNK till IARU Region 1-sidan. Där finns även en del information om agendor för kommande WRC i sammanfattningen. Intressant att notera Wireless Power Transfer (WPT) på agendan för WRC-31. Det har varit en het debatt om WPT är radio eller inte, så att få WPT på…

Uppdatering 23cm-bandet och WRC-23

Sedan senaste informationen från WRC-23 har det hänt en del – positivt! Se nyheten på IARU:s hemsida: LÄNK Rekommendationen M.2164 (se nyheten om WRC-23 från 23/11) LÄNK   har legat till grund för diskussionerna. Efter beslut den 8/12 kommer en footnote i Radio Regulations (RR) att påminna myndigheter och radioamatörer om vikten att skydda den primära användaren RNSS (Radio Navigational Satellite…

23cm-bandet och WRC-23

Som ni kanske sett har WRC startat och ca 3500 delegater har samlats i Dubai för konferensen mellan 20/11 och 15/12  2023. IARU har tre personer på plats för att stödja IARU:s syn på olika agendapunkter men framför allt för agendapunkt 9.1b om 23cm bandet. Det finns en rekommendation från ITU Recommendation ITU-R M.2164-0, Guidance on technical and operational measures…

Uppdatering om arbetet kring 23cm-bandet och WRC-23

Arbetet med WRC-23 och punkten om samexistens mellan amatörradio och satellitnavigering (RNSS) i 23cm-bandet fortsätter. Det är ett mycket svårt arbete för att hitta kompromisser som gör att amatörradio i bandet kan fortsätta vara meningsfull. De flesta nationella myndigheterna verkar stödja rimliga kompromisser men det finns fortfarande enstaka som inte gör det… Vill du följa vad som händer gör du…

Öppen undersökning om amatörradio

Den ungerska amatörradioorganisationen MRASZ har gjort en undersökning bland de ungerska radioamatörerna och bjuder nu in alla att delta i en fortsatt internationell undersökning. Du hittar originaltexten nedan och här är länken till undersökningen: LÄNK Following the main technological examples MRASZ initiated a national survey with ~50 questions amongst the Hungarian radio-amateurs in 2022 to see the current status of…

Uppdatering om WRC-23 och 23cm

På IARU:s globala hemsida finns en uppdatering kring WRC-23 agendapunkt 9.1b om 23cm. LÄNK. I det länkade dokumentet ”23cm band and the RNSS” finns ett förtydligande om status, IARU:s position samt vad man från IARU:s sida fokuserar på LÄNK. IARU uppmanar medlemsorganisationerna att påpeka för de nationella myndigheterna att inte stödja överdrivna skyddskrav för RNSS utan att de statistiska metoder…

IARU och HAM RADIO 2022, 20/6 – 26/6

Efter pandemin var det äntligen dags att träffas fysiskt igen och IARU hade planerat att hålla flera möten just innan HAM RADIO 2022 samt öppna möten under HAM RADIO.   Veckan inleddes med att IARU Administrative Council (AC) hade möte under måndagen och tisdagen. Från region 1 sida deltog Sylvain, F4GKR (R1 president) och undertecknad (R1 sekreterare). En av de…

Senaste nytt om 23cm-bandet

Arbetet med WRC-23 agendapunkt 9.1b om amatörradio i 23cm-bandet har pågått länge inom IARU. Det är satellitnavigering  som är primär användare av segmentet där amatörradio finns allokerad och amatörradion är sekundär användare. Det finns en ny pressrelease med en länk till en PowerPoint-presentation som ger en hel del detaljer om läget på IARU:s globala web: https://www.iaru.org/news-and-events/press-releases/ Med tanke på att…

1 2 4