Senaste inläggen

Uppdatering av bandplaner över 30MHz

Efter årets IARU region 1-möte i Wien har Kjell, SM7GVF, och Jens, SM6AFV, uppdaterat de detaljerade svenska bandplaner vi publicerar på SSA-webben under sektionens rubrik ”Bandplaner” LÄNK. En uppdatering av det övergripande dokumentet ”VUSHF frequencies in Sweden” är på G. 73′ /Mats, SM6EAN

Resultat från CEPT-mötet CPG19-9 inför WRC-19

Vi har vid flera tillfällen informerat om de olika förberedelserna inför WRC-19. För de länder som ingår i CEPT, hölls i veckan det sista förberedande mötet – CPG19-9. Liknande möten hålls i olika grupperingar världen över och tre års förberedelser lyfts nu upp på bordet under WRC-19 i Egypten mellan 28/10 och 22/11. Det är två delar som är av…

Nya skrivelser från SSA och IARU inför WRC-19

World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) närmar sig och inför denna konferens har först PTS ett förberedelsemöte 23/8 där SSA kommer närvara. Detta möte är en förberedelse till CEPT:s sista förberedande möte 26/8 (CPG19-9). På CPG-mötet sammanställs de olika förberedelserna till WRC-19 agendapunkter, varav en agendapunkt (AI 10) är CEPT:s förslag till WRC-agenda 2023. Ingen har väl missat ett förslag till…

SSA kompletterande skrivelse inför WRC-19, 23cm-bandet

Vi har tidigare informerat om status och vad SSA har gjort inför de olika mötena som föregår WRC-19 i oktober/november. Närmast är det ett svenskt förberedande möte hos PTS (23/8) där SSA kommer närvara. Efter detta möte hålls ett förberedande möte inom CEPT, CPG19 #9, där förutom redan beslutade agendapunkter diskuteras, kommer även CEPT:s  förslag till agendapunkter för WRC-23 beslutas…

SSA skrivelse och möte med PTS

SSA hade 11/7 ett telefonmöte med PTS handläggare inför CEPT:s förberedande möte (CPG-19) till WRC-19. Från SSA sida deltog vår ordförande Anders, SM6CNN, samt undertecknad. CPG-19-mötet är det sista inför WRC-19 och bl.a. bestäms CEPT:s förslag till agendapunkter till WRC-23. Som nog alla känner till är frågan om ett delat 144-146MHz-band en het potatis. Ni hittar SSA:s skrivelse under denna…

Uppdatering kring hot mot 2m- och 23cm-banden och WRC-23

I mitten av juni rapporterade vi på SSA-webben om nya hot mot 2m-bandet (144-46MHz) och 23cm-bandet (1240-1300MHz). Det handlar alltså om förslag till agendapunkter för World Radiocommunication Conference 2023 (WRC-23) och det är under årets konferens, WRC-19, som agendan för WRC-23 sätts. I augusti håller CEPT ett möte om förslag till agendapunkter och SSA planerar diskussion med PTS inom de…

Kommer flyg och satellitnavigation att reducera våra band?

Inför Internationella Teleunionens viktiga nästkommande världsradiokonferens WRC 2023 finns det från Frankrike önskemål om att få ta över 144-146 MHz för flygets behov. Dessutom vill man från annat håll att vår användning av 1240-1300 MHz ska reduceras till förmån för EU/ESA Galileo satellitnavigation. Detta förslag baseras på några få störningstillfällen gällande Galileo E6 systemet på 1278,75 MHz. Läs mer om…

Hot mot 144 och 1296 MHz-banden – diskussioner inför WRC-23

Det har väl inte undgått någon att förberedelserna inför ITU:s konferens World Radiocommunication Conference 2019 (WRC-19) i Sharm el-Sheik är i slutfasen. Vi har i omgångar tagit upp årets huvudpunkter för amatörradion. Vad som klarnar under slutskedet av förberedelserna är agendapunkter som kan bli aktuella under nästa konferens, i detta fall WRC-23. IARU har hög närvaro i ITU och det…

IARU rapporter från våra SSA delegater

I april hölls ett antal möten i Wien inom International Amateur Radio Union (IARU), region 1. Inledningsvis tar vi dock en re-cap för alla som inte är uppdaterade kring IARU. IARU-struktur och organisation, Mats SM6EAN Världen är indelad i tre regioner och region 1 består grovt sett av Afrika, Europa och mellanöstern/gulfstaterna. Förutom de tre regionerna har IARU även ett…

IARU R1 VUSHF Newsletter 78

Ett nytt newsletter finns under Dokumentarkiv, IARU och Newsletters. Du kan också klicka på följande LÄNK. Finns bl.a. information om nytt spektrum för Irländska radioamatörer och uppdatering kring IARU:s Contest robot., 73′ Mats, SM6EAN