Uppdatering 23cm-bandet och WRC-23

Sedan senaste informationen från WRC-23 har det hänt en del – positivt! Se nyheten på IARU:s hemsida: LÄNK

Rekommendationen M.2164 (se nyheten om WRC-23 från 23/11) LÄNK   har legat till grund för diskussionerna. Efter beslut den 8/12 kommer en footnote i Radio Regulations (RR) att påminna myndigheter och radioamatörer om vikten att skydda den primära användaren RNSS (Radio Navigational Satellite Services),  men att båda tjänsterna skall kunna fortsätta vara verksamma i detta band. Vi får väl avvakta den slutgiltiga texten i RR men man kan väl anta att de nationella myndigheterna kommer titta på rekommendation M.2164 för de nationella reglerna.

Vi kan alltså fortsätta se fram emot många trevliga öppningar och EME-QSO’n i 23cm-bandet!

73′ Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN