Uppdatering om WRC-23 och 23cm

På IARU:s globala hemsida finns en uppdatering kring WRC-23 agendapunkt 9.1b om 23cm. LÄNK.

I det länkade dokumentet ”23cm band and the RNSS” finns ett förtydligande om status, IARU:s position samt vad man från IARU:s sida fokuserar på LÄNK.

IARU uppmanar medlemsorganisationerna att påpeka för de nationella myndigheterna att inte stödja överdrivna skyddskrav för RNSS utan att de statistiska metoder som normalt används för beräkningar av samexistens mellan olika radiosystem skall användas.

73′ Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN