23cm-bandet och WRC-23

Som ni kanske sett har WRC startat och ca 3500 delegater har samlats i Dubai för konferensen mellan 20/11 och 15/12  2023. IARU har tre personer på plats för att stödja IARU:s syn på olika agendapunkter men framför allt för agendapunkt 9.1b om 23cm bandet.

Det finns en rekommendation från ITU

Recommendation ITU-R M.2164-0, Guidance on technical and operational measures for the use of the frequency
band 1 240-1 300 MHz by the amateur and amateur-satellite service in order to protect the radionavigation-satellite service (space-to-Earth)

samt en presentation från IARU om denna rekommendation som är länkade från en news flash på IARU-R1 hemsida https://www.iaru-r1.org/ (från 23/11). Där finns även lite information från det sista förberedande mötet (från 20/11).

Nu återstår att se vad konferensen kommer fram till. 4 års förberedande arbete från IARU:s sida i olika förberedande grupper är till ända, men det är svårt att förutse resultatet från konferensen. Amatörradion är sekundär användare av bandet och måste kompromissa för samexistensen, men förslaget innebär trots allt att mycket av aktiviteten i 23cm-bandet skulle kunna fortsätta som idag – om rekommendationen går igenom.

73′ Mats, SM6EAN
SSA IARU liaison & SSA VHF Manager

Author: SM6EAN