IARU och HAM RADIO 2022, 20/6 – 26/6

Efter pandemin var det äntligen dags att träffas fysiskt igen och IARU hade planerat att hålla flera möten just innan HAM RADIO 2022 samt öppna möten under HAM RADIO.

 

Veckan inleddes med att IARU Administrative Council (AC) hade möte under måndagen och tisdagen. Från region 1 sida deltog Sylvain, F4GKR (R1 president) och undertecknad (R1 sekreterare). En av de viktigare frågorna som diskuterades var hur IARU skall kunna arbeta effektivt med amatörradions framtid och tillgången till användbara frekvenser. IARU skapades för snart 100 år sedan (1925) och har organiserats för att spegla Internationella Teleunionen (ITU), och dess sätt att arbeta. Detta ansågs vara viktigt då ITU utgör grunden för amatörradions existens och sett till vad som åstadkommits har det  varit ett bra drag. Men för att bli effektivare både globalt och regionalt diskuteras hur IARU:s organisation skall kunna möta en allt komplexare omgivning med ett snabbare agerande.

Information från AC-möten finns på den globala IARU-webben (https://www.iaru.org/reference/ac-summary-records/)

 

Under onsdagen hade region 1 Executive Committee (EC) sitt första fysiska möte sedan innan pandemin. Några diskussioner berörde;

  • Förslag om att skapa en Youth Committee. Detta handlar om att lyfta ungdomsverksamheten och en förhoppning om att ungdomsverksamheten i flera av region 1:s medlemsorganisationer skall få ett större fokus.
  • Situationen kring 23cm amatörradioband. Information finns på SSA:s web under VUSHF-sektionen eller på IARU:s hemsida (https://www.iaru-r1.org/2022/itu-r-working-party-5a-meets-in-geneva/).
  • Shaping the Future. Detta omfattande program med ett flertal olika grupper handlar om att arbeta för amatörradions framtid. Se IARU region 1 hemsida (se https://www.iaru-r1.org/).
  • Effektivisering av arbete med förslag från region 1:s medlemsorganisationer.

Mötesprotokoll från EC-möten finns på https://www.iaru-r1.org/about-us/committees-and-working-groups/executive-committee/.

 

Under torsdagen hölls möten för IARU-R1 permanenta kommittéer (Interim meetings): HF (C4), VHF+ (C5) och EMC (C7). Från SSA:s sida deltog Eric, SM1TDE, på HF-mötet och Kjell, SM7GVF, på VHF+-mötet. Både Eric och Kjell har lagt upp rapporter på respektive sektionssida på SSA-webben.

Dokument och agendor från dessa möten finns på https://interim.iaru-r1.org.

 

På fredagen drog så själva HAM RADIO igång med traditionell öppningsmarsch i mässans högtalare. För dem som deltagit tidigare märktes ett något mindre deltagande från både leverantörer och  nationella organisationer. Fleamarket var inrymd i två hallar, varav den ena var fylld till ca 2/3-delar.  Frågan om återhämtning efter pandemin var på allas läppar och jämför man antalet besökare var det 2019: 14.300 besökare, 2022: 10.200 besökare från 50 länder. Frågan är om nedgången i antal utställare och besökare är en trend eller om det sker en återhämtning? 2023 blir upp till bevis…

Under själva mässan hade IARU som vanligt två montrar, en för IARU/IARU region 1 och en för IARU-R1 Youth, samt öppna möten inom olika områden (se https://interim.iaru-r1.org).

Under mötet International Meeting presenterades en översikt över vad som hänt sedan senaste konferensen och några utmärkelser överräcktes som tack för lång och trogen tjänst inom IARU. Bl.a. till Ole, LA2RR och Hans, PB2T.

73′
Mats, SM6EAN
SSA IARU liaison
Secretary IARU-R1

(Foton: SM6EAN)

Author: SM6EAN