Sammanfattning WRC-23

För den intresserade finns en kortfattad sammanfattning över WRC-23 utifrån amatörradion på IARU:s hemsida. LÄNK till IARU Region 1-sidan.

Där finns även en del information om agendor för kommande WRC i sammanfattningen. Intressant att notera Wireless Power Transfer (WPT) på agendan för WRC-31. Det har varit en het debatt om WPT är radio eller inte, så att få WPT på agendan till WRC hjälper antagligen denna debatt till fördel för radioanvändarna, även om 2031 känns väldigt långt bort.

Man kan konstatera att satsningen IARU gjort inför, och under, WRC-23 har gett ett  gott resultat. Många farhågor om 23cm-bandet har inte infriats, även om en del begränsningar införts (se tidigare nyheter)..

73′ / Mats, SM6EAN

 

Author: SM6EAN