Uppdatering om arbetet kring 23cm-bandet och WRC-23

Arbetet med WRC-23 och punkten om samexistens mellan amatörradio och satellitnavigering (RNSS) i 23cm-bandet fortsätter. Det är ett mycket svårt arbete för att hitta kompromisser som gör att amatörradio i bandet kan fortsätta vara meningsfull. De flesta nationella myndigheterna verkar stödja rimliga kompromisser men det finns fortfarande enstaka som inte gör det…

Vill du följa vad som händer gör du det bäst genom att hålla koll på News på den globala IARU-hemsidan (https://www.iaru.org/) eller på hemsidan för region 1 (https://www.iaru-r1.org/). Framför allt Barry, G4SJH, lägger ner massor av tid och resor för att arbeta för vår sak!

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN