Distriktsmöte SM5

Information Distrikt 5

Det planerade distriktsmötet i SM5 den 19/9 flyttas till våren 2021 på grund av Covid-19.

Vi hoppas det har lättat då.

 

73 de SM5BVV

Morgan Lorin/DL5

070-7538690

Author: SM5YRA