Distriktets hedersdiplom till SM5UFB + protokoll distriktsmöte

Den 22 oktober 2022 var det Distriktsmöte i SM5. SM5UFB/Göran har tilldelats distriktets hedersdiplom efter 30 års tjänst som uppläsare av SSA-bulletinen.

Protokoll till distriktsmöte kan ni ladda ner HÄR

Morgan Lorin SM5BVV t.h. överlämnar Distriktshedersdiplomet till Göran Gerkman SM5UFB för hans insats under 30 år.

Tack SA5MMM/Lennart för bilden + informationen

Author: SM5YRA