Inbjudan till Vårmöte i distrikt 3 – 23 april i Sundsvall

Härmed har vi nöjet inbjuda amatörer och klubbar i distriktet till vårmöte i Sundsvall.

SK3BG arrangerar och ger oss i distriktsledningen hjälp med att arrangera. Mötet äger rum i SK3BG’s nya lokaler på Paviljongvägen 17, 1 tr, Sidsjön, Sundsvall.  Självklart kan de som inte har möjlighet att komma till Sundsvall delta via Jitsi:  https://jitsi.sm2ampr.net/d3-meeting

För oss i distrikt 3 är det inte några formella val under  år med jämnt årtal. Så vi ser vårmötet som ett sätt, nu när pandemin börjar ebbat ut, som en nystart i att kunna träffas öga mot öga igen.

Dörrarna öppnar 9:00 med ankomstfika och småprat. Vi planerar att sluta cirka 16:30, med förbehåll för om det pågår en massa intressanta diskussioner. Se agendan som bifogas separat för mer info om tider och ämnen.

Klubben har arrangerat fika med smörgås på morgonen och kaffe och dricka på eftermiddagen. Vi får även en enklare lunch så vi håller oss i gång.

För att kunna planera inköpen vill vi ha förhandsanmälan om du deltar på plats. Ni som är med på Jitsin fixar det på bästa sätt hemma. Anmälan sker till: Erik, SM3EXM. Maila på adressen: Frågor om det praktiska besvaras av Erik även på telefon:  0708-432 965

Det övergripande temat för mötet är ”SSA, Distrikt 3 och Framtidskonferensen 2018 – En uppföljning och ett steg till”.

Några ord från projektgruppen i Sundsvall för att ge Er en bakgrund.

HUR ÄR LÄGET? VI VET INTE SÅ DÄRFÖR FRÅGAR VI DIG!

Under framtidskonferensen i Sundsvall 2018 försökte vi se 5 år framåt i tiden. Vilka krav kommer utövare av amatörradio att ställa på klubbarna och SSA då? Föga anade vi att dels en världsomspännande pandemi skulle tvinga oss till nya lösningar och dels att ett i värsta fall, krig skulle utmana oss.

För att ta reda på hur pandemin har påverkat oss har vi sammanställt ett frågeformulär och en information för att kolla läget.  Det består av 4 delar som du besvara med att kryssa i det alternativ du tycker passar dig. Du hittar frågeformuläret på nätet och vi ber dig fylla i det. Det tar ungefär 5 minuter. Här hittar du den: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJrk5EswtlZflHQnxXAibmK_W5L7L1mzR9k6LNijP_BzQEiw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Vi kommer även att skicka ut frågeformuläret till klubbarna i distriktet. Vi kommer att finnas med i kafeterian i Eskilstuna, håll utkik efter en SM3 flagga på något av borden. Där kommer vi ha en dator så man kan svara på frågorna.  Ni kommer även ha möjlighet att besvara frågorna på plats i Sundsvall.

På Distrikt 3 sidan på www.ssa.se hittar du även en Recap, en sammanfattning av resultaten från Framtidskonferensen 2018 som är gjord av Markku. Rekommenderar en genomläsning.

Under mötet kommer Markku, SM3LDP, att presentera svaren och slutsatserna som kan dras utifrån de svar vi fått fram till torsdag den 21 april. Efter att vi stängt ner möjligheten att svara, lördag 23 april efter mötet, så kommer en slutrapport att sammanställas.

Välkommen till Sundsvall den 23 april!

DL3, SA3UTS, Tomas. Vice DL 3, SA3BYC, Johan.

Projektgruppen i Sundsvall, SM3LDP, Markku och SM3EXM, Erik. Samt alla andra i arrangerande SK3BG, ingen nämnd och ingen glömd.

Bilagor: Agenda och inbjudan för utskrift, samt Markkus presentation av resultaten från 2018 års Framtidskonferens.

Inbjudan vårmötet Sundsvall

Recap Framtidskonferensen 2018

 

Author: SA3BYC