Årsmötet 2021 i Östersund tyvärr inställt

Som nu säkert de flesta sett på ssa.se eller läst/hört i veckans Bulle så har arbetet med att arrangera årsmötet 2021 fått blåsas av. Otroligt tråkigt att snubbla på mållinjen nu igen. Men över förhållandena i världen rår inte ens de envisaste av Jämtar.

Jag vill som DL3 framföra ett Stort Tack till alla inblandade i arrangemangets förberedelser! Ingen nämnd, ja undantaget då årsmötes generalen Petter, SM3PXO, utan vars vilja och entusiasm vi inte ens fått och haft chansen att få arrangera i SK3JR’s och Östersunds regi.

Förhoppningsvis så återvänder världen till mer normala förhållanden i framtiden och Östersund kan få en ny chans. Som DL3 är det naturligtvis min förhoppning att distriktet i framtiden ska få äran att stå som värd för ett årsmöte.

Jag lägger in ett utdrag ur protokoll från styrelsemöte den 24 november 2020 – punkt 6.

§ 6 Årsmötet 2021

Vid denna punkt anslöt Petter SM3PXO som representant för SK3JR, Jemtlands Radioamatörer. Han meddelade att företrädare för de tilltänkta utställnings- och konferenslokaliteterna har meddelat att de inte kommer att öppna över huvud taget på grund av covid-19-pandemin. Restaurangerna på hotellet är stängda. Detta faktum och rådande restriktioner för mötesverksamhet tvingar SK3JR att avsäga sig uppdraget att anordna SSA:s årsmöte 2021. Arrangemanget består inte enbart av årsmötet utan även av kringaktiviteter som föredrag och utställning, och det är tveksamt om det går att anordna ett möte under dessa omständigheter. Styrelsen beslutade att avblåsa det fysiska årsmötet i Östersund 2021 och i stället förbereda ett virtuellt årsmöte enligt de riktlinjer som följdes vid årsmöte 2020. Mötet ska äga rum under sista helgen i april 2021. Beslutet var enhälligt och justerades omedelbart.

Åre 2020-12-04

Johan, SA3BYC, DL3

Author: SA3BYC