SK0QO, möte via Jitsi från SSA-arkiv.

SK0QO gålö

SK0QO, möte via Jitsi onsdagen den 17/11 kl. 19.30 SM6JSM/Eric kommer att göra en rundvandring i SSA arkiv samt beskriva...

SK0QO, Föreläsning om FT8

SK0QO gålö

Lär dig mer om den idag populära formen av radiokommunikation, protokollet FT8 som den också kallas, där endast den mest...

SK0QO, radiohistoriskt med SM0AOM.

SK0QO

Okända pionjärer som starkt bidragit till dagens utveckling. Karl-Arne SM0AOM berättar. Onsdag 27 april kl. 19.30. Fika finns från kl....