Rapport från arbetet inför WRC-23 kring 23cm-bandet

Samexistens mellan amatörradio och satellitnavigering (RNSS) är på WRC-23 agenda (agendapunkt AI 9.1b). Förberedelsearbetet pågår i arbetsgrupper och IARU deltar globalt i detta arbete.

Information publiceras på startsidan av IARU:s hemsidor och för region 1 är URL https://www.iaru-r1.org/.  Senaste repporten publicerades 21/7 LÄNK TILL RAPPORT. I rapporten på IARU:s hemsida finns även länk till den detaljerade rapporten från senaste mötet.

Tips för navigering bland IARU:s news posts: Under rubriken för en news post finns datum, ämne och författare. Genom att klicka t.ex. på ämne (t.ex. ”Spectrum”) sorteras alla nyheterna under detta ämne på skärmen. Vanligtvis kan man snäva in genom att istället klicka på författaren.

73′ /Mats, SM6EAN

Författare: SM6EAN