Senaste inläggen

Nordiskt VUSHF-möte 2022

Skam den som ger sig. Det är väl nu tredje försöket för RATS att bjuda in till det 42:a Nordiska VUSHF-mötet. Vi får innerligt hoppas att pandemin har gett sig tills det är dags så att man inte behöver ställa in igen. Planen är att hålla mötet 26-29/5 2022. Information  kommer finnas på denna LÄNK. Tack Kjell, SM7GVF, för tipset!…

Ny mailreflektor VUSHF-Nordic

Under julen har jag tillsammans med Jens, SM6AFV och Kjell, SM7GVF, diskuterat hur vi skulle kunna ersätta reflektorn vushf@fro.se. FRO-reflektorn har länge varit ett gott bidrag till aktiviteten och blev saknad när den försvann. Vi har diskuterat olika lösningar men landade till slut på Groups.io och nedan finns information för de som är intresserade att ansluta. Inledningsvis kommer vi ha…

PTS utökar WiFi-banden

Det finns pågående diskussioner i många länder kring utökningar av frekvenser för WiFi och 6cm amatörradioband ligger inom det intressanta området. PTS meddelade nyligen en utökning i Sverige genom bandet 5 945–6 425 MHz LÄNK. Övriga redan allokerade delband för WiFi i Sverige är 5 150–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz. 6cm amatörradioband i Sverige är sekundärt allokerat…

Nordiskt VHF-möte VUSHF2021 – inställt igen…

Man har dessvärre åter beslutat att ställa in det planerade nordiska VHF-mötet i Finland – VUSHF2021. Nytt försök kommer göras 2022.  LÄNK   Det är risker med spridningen av den nya COVID-varianten som gjort att man tagit detta beslut. Det betyder att 2023 kommer det bli Sveriges tur att stå för detta arrangemang så vi har gott om tid att hitta…

Rapport från arbetet inför WRC-23 kring 23cm-bandet

Samexistens mellan amatörradio och satellitnavigering (RNSS) är på WRC-23 agenda (agendapunkt AI 9.1b). Förberedelsearbetet pågår i arbetsgrupper och IARU deltar globalt i detta arbete. Information publiceras på startsidan av IARU:s hemsidor och för region 1 är URL https://www.iaru-r1.org/.  Senaste repporten publicerades 21/7 LÄNK TILL RAPPORT. I rapporten på IARU:s hemsida finns även länk till den detaljerade rapporten från senaste mötet….

Ham radio signals from Mars

På Spaceweather Länk finns artikeln HAM RADIO SIGNALS FROM MARS där Scott, VE7TIL, lyssnar på den Kinesiska Mars-sonden. Scott har gjort sig känd för att hitta och lyssna på satelliter och en hel del information finns på Internet om detta. 73′ /Mats, SM6EAN