Nordiskt VHF-möte VUSHF2021 – inställt igen…

Man har dessvärre åter beslutat att ställa in det planerade nordiska VHF-mötet i Finland – VUSHF2021. Nytt försök kommer göras 2022.  LÄNK   Det är risker med spridningen av den nya COVID-varianten som gjort att man tagit detta beslut.

Det betyder att 2023 kommer det bli Sveriges tur att stå för detta arrangemang så vi har gott om tid att hitta en förening som kan tänka sig arrangera mötet då.

73′ Mats, SM6EAN

 

Author: SM6EAN