DX rekord

DX rekord-listorna visar de längsta förbindelserna på de olika VUSHF banden från 50 MHz och uppåt.

Varje station får bara bidra med sitt bästa DX för varje band och utbredningssätt.
Upp till 5 st förbindelser visas för varje band/utbredningssätt.

Utbredningssätt är det som rapporterats av stationen som kört förbindelsen. Det kan emellertid ibland vara mycket svårt att skilja mellan olika utbredningssätt. Detta gäller speciellt på 50 MHz, där förbindelser med blandade utbredningssätt är vanliga. Men det förekommer även på 144 MHz och högre band. Man bör ha detta i åtanke när man läser informationen om utbredningssätt.

SM6CMU, Ingemar (50 MHz), och SM7ECM, Anders (övriga band), ansvarar för dessa listor.
Mejla dem kompletteringar.
Se under respektive lista.

IARU Region 1 DX Records här