Bandplaner

På denna sida försöker vi hålla bandplaner och information uppdaterad om amatörradioband över 30MHz i Sverige. 

  • Bandplanerna baserar sig på IARU Region 1 med vissa modifieringar för Svenska förhållanden. Normalt görs uppdateringar efter olika IARU region 1-möten.
  • Ny version laddas upp inom kort I dokumentet ”VUSHF frequencies in Sweden” är tanken att försöka hålla aktuell status per amatörradioband över 30MHz.