EA8 på 144MHz…nästan…

Spännande vad som kan hända med vågutbredning på 144MHz när SM6VTZ var nära FT8-QSO med EA8. Läs EI7GL:s rapport med olika kommentarer från bl.a. F5ELN och VO1HP. LÄNK

Bättre lycka nästa gång, Christian!!

73′
/Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN