Sektion VUSHF

För att dela på arbetet som faller under sektionen finns ett antal funktionärer som listas under sektionen här på webben. Efter en tid behövs avlösning på posterna och just nu finns det flera poster som vi behöver nya intresserade till. Sett över tid är det generellt lite arbete för de berörda, men vi behöver någon som håller ett öga på de olika områdena. Att vara spaltredaktör i QTC kräver dock en del tid och intresse, men i grunden gäller det att ställa samman bidrag till spalten.

Vakanser och ersättare:

  • Fyrfunktionär: För en tid sedan meddelade Micke, SA3AZK, att han önskade avlösning i rollen och nu har Ronny, SM7FWZ, accepterat att ta över! Stort tack till Micke för tiden i rollen och till Ronny för att ta över!
  • Mikrovågsmanager: Jens, SM6AFV, har meddelat att han söker avlösning i rollen. Jens kommer fortsätta fram till sommaren och över årets Nordiska VUSHF-mötet. Rollen handlar mest om att hålla ett öga på området och någon gång per år kika på dokument som kan dyka upp från t.ex. IARU, CEPT eller PTS.
  • Spaltredaktör QTC: Vi har en tid haft vakans på posten och QTC-red Jonas, SM5HJZ, har sammanställt och hanterat spalten. Tack till alla som bidragit, spalten är helt beroende av bidrag! Med en spaltredaktör kan kanske området bevakas lite mer och det finns möjlighet att tillföra spalten lite ytterligare.
  • Sektionsledare VUSHF: Jag har under en tid sökt en ersättare till rollen då rollen som sekreterare i IARU Region 1 tar mycket tid för mig. Jag har accepterat ett återval som sekreterare i IARU-R1 för de kommande tre åren och har nu bestämt mig för att lämna rollen som sektionsledare VUSHF till sommaren (efter Nordic VUSHF-mötet). Det hade varit bra att hitta en intresserad av att ta över redan nu för att kunna göra en mjuk övergång. Om intresse finns, slå mig en signal så kan jag förklara lite mer.

Skulle intresse finnas eller om någon kan rekommenderas till posterna, hör av er till undertecknad så kan jag förklara lite mer. Känns viktigt att ha representanter på plats för de olika rollerna och att nu hitta ersättare som kan ta över.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN