Topplistan

Topplistan gäller körda rutor på de olika VHF banden från 50 MHz och uppåt.

Publicering sker i QTC då och då. Endast de som rapporterat de senaste tre åren publiceras i QTC. Här på webben publiceras alla resultat löpande efter att jag fått in rapporter från er.

Listan påbörjades 1973 av SM5AGM. Dina egna QTH:n skall ha befunnit sig inom en cirkel med radien 50 km.

Listan upptar placering, call, antal körda rutor (JO76), fält (JO) och DXCC. Överbryggat avstånd för de olika utbrednings moderna Tropo, Aurora, Meteorscatter, Sporadiskt E, Månstuds, F-skikt, Aurora-E, Regnscatter. QSO:na behöver inte vara bekräftade med QSL. För beräkning av avstånd använder vi OZ2M:s LocCalc.

Sänd in resultat och synpunkter via mejl till SM7GVF. Du får alltid bekräftelse av mig när jag lagt in dina uppgifter i returmejl.

Skall vi stryka tropo på 6 m, det är svårt att avgöra?

Kjell, SM7GVF.

Det finns en topplista till som DF6NA hanterar, här.

[50 MHz] [70 MHz] [144 MHz] [432 MHz] [1296 MHz] [2,3 GHz] [3,4 GHz] [5,7 GHz] [10 GHz] [24 GHz] [47 GHz] [76 GHz] [122 GHz] [134 GHz] [241 GHz]
Pos Signal Sqrs Fält Dxcc T A MS Es Eme Ae F Rs Datum