Nordisk aktivitetsdag mikrovågor – 19 maj

En aktivitetsdag på mikrovågor planerades till den 5 maj men blandat väder gjorde att en del ställde in. Vi hade den 19 maj som reservdag och planerar nu aktivitet denna dag, framför allt på 10GHz, från kl. 10 UTC. Även om andra band kan aktiveras är målet är att få mycket aktivitet och därför ligger fokus på 10 GHz. Vi hoppas även att intresserade som inte har egen station skall hänga på och förhoppningsvis bli nyfikna på att bli aktiva?.

Se bifogad information LÄNK och vi hoppas att även de som har stationer men som inte så ofta är aktiva skall få motivation att ta sig ut /p eller aktivera sin hemmastation.

73′
Ole, OZ2OE & Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN