PTS utökar WiFi-banden

Det finns pågående diskussioner i många länder kring utökningar av frekvenser för WiFi och 6cm amatörradioband ligger inom det intressanta området. PTS meddelade nyligen en utökning i Sverige genom bandet 5 945–6 425 MHz LÄNK. Övriga redan allokerade delband för WiFi i Sverige är 5 150–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz. 6cm amatörradioband i Sverige är sekundärt allokerat till 5 650-5 850 MHz så ett visst överlapp med WiFi finns men smalbandsdelen är från 5 760 MHz och utanför WiFi-frekvenserna.

Tillägget är positiv för oss radioamatörer i Sverige och låt oss hoppas att andra länder också gör liknande allokeringar.

73′ /Mats, SM6EAN

Author: SM6EAN